DAVETİYE


“Gelecek ve HVAC Sistemleri” başlığını taşıyan TTMD XV Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojileri Sempozyumu 20-23 Eylül 2022 tarihleri arasında sanal olarak gerçekleştirilecektir.

Covid-19 pandemisi ile başkalaşan yeni yaşama koşullarımızda, HVAC sistemlerinde tüm ezberlerin bozulduğu, bütün bilgilerin sil baştan gözden geçirilerek yeni normallerde yaşayacağımızın belirlenmeye çalışıldığı bu dönemde, tüm kapalı alanların nasıl daha iyi yaşanır duruma getirileceğinin görüşülmesi, değerlendirilmesi ve belirlenmesi gerekmektedir. Gelecekte benzeri ya da hiç öngörülemeyen yeni ve bambaşka koşullarla karşılaşma olasılıklarına hazır olunabilmesi de bugünden başlayarak çalışılması gereken bir konudur.

Ancak iklim değişikliği gerçeği pandemi ile bir kenara itilemez. Bu nedenle de bugüne kadar üstünde çok emek verilerek çalışılmakta olan enerjinin etkin kullanımı, iç hava kalitesi/iç çevre kalitesi, yenilenebilir enerji kullanımı, modelleme, data ve simülasyon, dijitalleşme, yerel iklim koşulları ve buna bağlı sistem tasarım yaklaşımları, esnek sistem çözümleri konuları da önemini kaybetmiş değildir.

İçinde bulunduğumuz koşullar özellikle çevre ve mekanik tesisat konusunda çalışan profesyonellere her zamankinden daha büyük bir sorumluluk yüklemektedir.

XV. Uluslararası Yapıda Tesisat Sempozyumu bu konularda çalışan akademisyen, mühendis, mimar, meslek çalışanı, üretici, müteahhit ve tasarımcının bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlayacak bir platform vazifesi görecektir.

Bu amaçla sizleri TTMD tarafından düzenlenen bu sempozyuma davet ediyoruz.

KONUŞMACILAR


Dr. Alexander M. Zhivov

U.S. Army Engineer Research and Development Center

Dr. Carsten Rode

Technical University of Denmark

Dr. Catalin Lungu

Technical University of Civil Engineering Bucharest

Dr. Drury B. Crawley

FASHRAE, BEMP, FIBPSA, AIA, Affil. CIBSE

Dr. Hasan Heperkan

Istanbul Aydın University

Dr. Hui Zhang

Center for the Built Environment, UC Berkeley

Dr. Ivo Martinac

KTH Royal Institute of Technology, Stockholm

Dr. Jarek Kurnitski

Aalto University

Dr. Lidia Morawska

Queensland University

Dr. Livio Mazzarella

Politecnico di Milano

Mehmet Doğan

GazDay Energy Consultancy

Meriç Sapçı

TTMD President

Dr. Stephanie Taylor

Building4Health Inc.

Dr. Stephen White

CSIRO

Dr. Tiberiu Catalina

Technical University of Civil Engineering Bucharest

Dr. Walter T. Grondzik

Ball State University

Dr. William P. Bahnfleth

The Pennsylvania State University

Yalçın Katmer

B.S.Eng, M.B.A., Belimo

PANEL: FUTURE AND HVAC SYSTEMS


Dr. Gülsu Ulukavak Harputlugil

Çankaya University

Dr. Da Yan

Tsinghua University

Dr. Karsten Voss

Wuppertal University

Dr. Lada Hensen Centnerová

Eindhoven University of Technology

Dr. Ongun Berk Kazanci

Technical University of Denmark

MILESTONE PLAN


Özet Gönderim Tarihi

Özet Kabul Bildirimi

Tam Bildiri Teslimi

Kabul Bildirimi

Kesinleşen Kabuller

Symposium Contact

 Yıldız Mah. Eski Konak Sok.
No:12 K:5 Beşiktaş İstanbul

+90 212 258 48 48 (pbx)

+90 212 258 48 50

 ttmd@eventuum.net

Symposium Organizer

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

www.ttmd.org.tr

Symposium Secretary

E-mail: symposium@ttmd.org.tr