DAVET


16. TTMD Uluslararası HVAC&R Teknolojileri Çevrimiçi Sempozyumu 22-25 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Sempozyumun ana teması “HVAC Sistem Tasarımında Gömülü Enerji ve Karbon Emisyonları” olarak belirlenmiştir. 

2023’ün Aralık ayında birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen COP 28 ülkeleri ulusal katkılarında cesur ve tüm ekonomileri kapsayan emisyon azaltımı hedefleri belirlemek hususunda teşvik etmiştir. Bu, açıktır ki, insanlık için erişilmesi gereken kaçınılmaz bir hedeftir. Bu hedef tüm ülke yönetimleri tarafından ciddiyetle ele alınmalı ve sadakatle izlenmelidir.

COP 28’de yapılan deklarasyon ışığında gerek HVAC sektörü gerekse düzenlediğimiz sempozyum dünyamızı yakın bir gelecekte daha sürdürülebilir yapma hedefimizi gerçekleştirmek için sorumluluk yüklenmelidir.   

16. Uluslararası HVAC+R Teknolojileri Sempozyumu’nun mütevazı hedefi inovatif yaklaşımlar, kavramlar, tasarımlar ve ürünler açısından perspektiflerimizi sürdürülebilirlik kıstası çerçevesinde kalmak kaydıyla genişletmektir. Geçmiş sempozyumlarımızda da olduğu gibi; hedefimiz sadece akademik dünyaya çağrı yapmak değil, fakat aynı zamanda BIM, veri ve simülasyon, dijitalleşme, IT (Bilişim Teknolojileri) ve OT (Operasyonel Teknolojiler), iç çevre kalitesi, mikroklima, bina etkileşimleri ve esneklik, enerji etkin yapılar, yenilenebilir enerji ve yenilikçi HVAC&R sistemleri alanındaki uzmanlara da ulaşmaktır.      

Bu alanlardaki gerekliliklerin en iyi çözümlere transferi yolunda sempozyumumuza davet ettiğimiz çağrılı konuşmacılar elbette etkinliğimizde önemli bir yer tutmaktadırlar. Öte yandan, sempozyumumuz yeni buluş ve bulgularını sunmak isteyen araştırmacılar için bir platform görevi görmektedir. Eminiz ki; sempozyumumuza katılanlar gerek çağrılı konuşmacılardan gerekse sunum yapan araştırmacılardan hem teorik hem de uygulama açısından maksimum faydayı sağlayacaklardır. 

Bu hedef doğrultusunda, sizleri TTMD adına sempozyumumuza davet etmekten büyük onur duymaktayız. 

ÖNEMLİ TARİHLER


Bildiri Çağrısı

Özet Gönderim

Özet Kabul Bildirimi

Tam Metin Gönderim

Tam Metin Kabul Bildirimi

Sempozyum İletişim

 Yıldız Mah. Eski Konak Sok.
No:12 K:5 Beşiktaş İstanbul

+90 212 258 48 48 (pbx)

+90 212 258 48 50

 ttmd@eventuum.net

Sempozyum Organizatörü

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği

www.ttmd.org.tr

Symposium Secretary

E-mail: symposium@ttmd.org.tr